Naar een hoger DQ

Al die online initiatieven zijn wel leuk, maar er is een grote groep mensen die buiten de boot valt. Die weten niet wat ze met internet kunnen doen, hoe ze moeten zoeken, hoe ze via internet hun doel kunnen bereiken. Het overheidsprogramma Digivaardig & Digibewust probeert daar verandering in te brengen. 

Er is de afgelopen jaren 3x onderzoek gedaan naar hoe mensen surfen op internet, door hen bepaalde opdrachten uit te laten voeren waarbij informatie- en strategische vaardigheden werden getest. 

Hoe zoek je bijvoorbeeld het minimumsalaris uit 2006? Veel mensen kwamen hier niet uit, vooral door onvoldoende zoektermen te gebruiken, misschien door een te kleine woordenschat. Of door slechts de eerste 3 zoekresultaten te bekijken, terwijl het antwoord bijvoorbeeld als vijfde staat.

Jongeren bleken hier ook slechter in dan ouderen. Ouderen zijn vasthoudender om de opdracht te voltooien en lezen zorgvuldiger de vraag en wat er op hun scherm komt.

De verwachting is dat de kloof die er nu al is tussen digibeten en digivaardigen steeds groter wordt. Het gaat ook om omgaan met softwareprogramma’s en de waarde die aan de gevonden informatie op internet wordt toegedicht. Denk aan het onderwijs en de zorg, twee pijlers waarbij ict voor een grote efficiencyslag kan zorgen, maar waar nog onvoldoende kennis is.

Een belangrijke oorzaak ligt in de complexiteit van websites. De navigatiestructuur, zoekmachine-optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid maken veel uit voor de 1,6 miljoen digibeten die ons land telt. 
Op de brainstormsessie van 6 december kwamen drie oplossingen naar voren.

  1. aansluiten bij de certificering in Europa, mensen moeten een soort computervaardigheidslicentie halen, afhankelijk van opleiding en beroep.
  2. Train de trainer: ook docenten zijn vaak niet digivaardig of er wordt meteen aan compleet nieuwe lesmethodes gedacht. Met train de trainer worden docenten opgeleid om de huidige lesstof met digitale middelen aan te bieden.
  3. Het ‘klik-en tik’ programma uitbreiden via E-TV, bibliotheken en internet.

Maar in mijn ogen ligt er ook een taak bij de internetbureaus om sites gebruiksvriendelijker te maken en te zorgen dat ze op de juisten termen door google worden gevonden. Alle beetjes helpen!

Lees het verslag van de brainstormsessie van 6 december. 

Lees over het proefschrift van Alexander van Deursen

Een reactie plaatsen